Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03504
07-01-1976
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
3/76. Politiek in de Generale Commissie van de Euro-Arabische dialoog.
In de co├Ârdinatiecommissie van de negen voor de Euro-Arabische dialoog zal aan de orde komen het voorstel van de SG van de Arabische Liga om de spreken over de politieke aspecten van de onderlingen samenwerking. Hierbij kunnen de negen hun standpunt over het Midden-Oosten toelichten. Volgens DAM/MO (zie bijlage) zullen de negen niet kunnen ontkomen aan enigerlei politieke discussie in de dialoog o.m. als tegenprestatie voor de Arabische concessie om de 'Dublin-formule' te accepteren voor de bijeenkomst van de Generale Commissie. DAM acht het afglijden niet groot mits de politieke gedachtenwisseling zich afspeelt op basis van een zorgvuldig uitgewerkt en met de Arabieren overeengekomen scenario.
Rutten meent echter dat het aanvaarden van een politieke discussie een belangrijke inbreuk is op eerder gemaakte afspraken met de Arabieren en ook met de VS. Gezien de verdeeldheid tussen de negen m.b.t. het Midden-Oosten en vooral w.b. de houding t.o.v. de PLO, is hij niet optismistisch over de mogelijkheid de politieke risico's te beperken door tevoren overeenstemming te bereiken over een scenario. Rutten stelt voor om vast te houden aan de gemaakte afspraken waarbij politieke discussies worden uitgesloten. Om lekken te voorkomen stelt hij voor dat de Nederlandse delegatie binnen de negen pas als laatste zijn standpunt zal uiteenzetten. Mocht blijken dat Nederland geïsoleerd staat, dan kan de situatie opnieuw onder ogen worden gezien.