Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03507
02-10-1981
Actoren
Memorandum
Samenvatting
51/81. Advies van hr. Wellenstein.
Posthumus Meyjes sprak met Wellenstein over de mogelijkheid een advies uit te brengen over de hoofdlijnen van de toekomstige ontwikkelingen m.b.t. de Europese samenwerking en eenwording. Dit advies zou op strikt persoonlijke basis worden uitgebracht, waarbij Wellenstein als adviseur te beschikking zou krijgen over een klankbordgroep van ambtenaren om bij het schrijven van gedachten mee te wisselen. Wellenstein had wel oren naar de suggestie.