Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03508
26-11-1981
Actoren
Brief en aantekening
Samenvatting
Van den Broek legt Wellenstein een aantal gedachten en vragen voor inzake het Europese beleid die kunnen dienen als leidraad voor zijn advies.
Wellenstein wordt verzocht een rapport op te stellen waarin hij zijn persoonlijke visie zal geven op de door hem meest wenselijk geachte Nederlandse beleid t.a.v. de Europese integratie. Uitgangspunt is dat de EG en de EPS essentieel onderdeel blijven uitmaken van het Nederlandse beleid en dat het welzijn en de welvaart van het land ten nauwste verbonden blijven met een gestadige ontwikkeling van de Europese samenwerking. Er is behoefte aan een langere termijnvisie op het Europese beleid.
Vragen zijn o.a. Hoe zou een meer effectieve coördinatie van sociaal-economisch en financieel beleid tot stand kunnen komen en hou zou de EG kunnen bijdragen aan het economisch herstel. Hoe moet Nederland staan t.o.v. voorstellen die uitbreiding van het werkterrein van de EG beogen (bv. Genscher/Colombo-initiatief). Verder de rol van de EG als handelspartner en de verhouding tussen de georganiseerde Gemeenschap en de (in)formele EPS.
Verder aandacht voor de besluitvorming in de EG (hoe kan het obstakel van het akkoord van Luxemburg worden overwonnen of is een Europa van twee snelheden noodzakelijk). Tenslotte de invloed van Nederland binnen het groter Europees geheel.