Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Landbouwraad dd. 25, 26 en 27 maart 1985.
De Zeeuw merkt op dat als in de Landbouwraad geen besluitvorming mogelijk is over het prijzenpakket, op 1 t/m 4 april een marathonzitting is voorzien. Nederland wil tijdens de Raad tot besluitvorming overgaan omdat anders de Europese raad zich wellicht over de problematiek moet buigen. De minister-president heeft uit een gesprek met Andriessen opgemaakt dat het mogelijk moet zijn dat de Landbouwraad het prijzenpakket kan afronden. Indien de tegenstellingen zich verscherpen moet de besluitvorming over de ER worden heengetild.
Braks vraagt begrip voor de problemen die voortkomen uit de invoering van de superheffing. De vraag is hoeveel komend jaar de korting op de productie moet zijn voor individuele melkveehouders. Korteweg acht het overeind houden van de prijsvoorstellen de allerhoogste prioriteit. Hij betwijfelt of uitstel van vermindering van het zuivelquotum financieel neutraal zal uitwerken; beperking van de overschotproductie blijft het voornaamste doel. Geconcludeerd wordt dat het voorkomen van aanvullende nationale maatregelen een lagere prioriteit heeft.