Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5. Voorbereiding Europese Raad dd. 29 en 30 maart 1985. a. Geïntegreerde Mediterrane Programma's (PIM's). T.a.v. de PIM's bevat het voorstel van de Commissie drie luiken, die in totaal 7 miljard ECU voor de mediterrane regio's beschikbaar moet stellen. Nederland gaat akkoord met herschikking van de fondsen, mits dit geen gevolgen heeft voor het Nederlandse aandeel.
C. Middenlandse Zeebeleid. Nederland zal zich op het standpunt stellen dat na de toetreding de handelsstromen van de andere landen met de EG gehandhaafd moeten blijven. Rutten acht dit echter een illusie.
D. Rapport Comité Dooge. Discussie zal hierover pas in de ER van juni plaatsvinden. Voorkomen moet worden dat het tussentijds aan flarden wordt gerukt.
E. Economische en sociale situatie. Lubbers verwacht dat de discussie hierover niet meer zal opleveren dan onderstreping van het belang van versterking van de nterne markt en wellicht een oproep voor een actievere rol van de Europese Investeringsbank.
Besloten wordt voor de ER een concept-interventie op te stellen over de economische en sociale situatie in de Gemeenschap, een notitie over de landbouwaspecten van de GATT-ronde, en een notitie over de materiële effecten na de toetreding van Spanje en Portugal voor de Middenlandse Zeelanden op landbouwgebied.
Zie ook