Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Europese Raad op 27-29 mei 1985:
a) Rapport ad hoc groep Europa van de Burgers.
Wellenstein licht toe dat dit het tweede rapport is dat door het Comité 'Europa van de Burgers' is opgesteld. Het beslaat o.m. het mediabeleid, onderwijs, speciale rechten van de burger, sport en gezondheidsvraagstukken. Het rapport bevat oriëntaties voor nader uit te werken politieke lijnen door de Europese Raad.
Wellenstein meent dat er met het eerste rapport wel wat is gebeurd. De grensoverschrijdingsovereenkomst tussen de Benelux, Frankrijk en de BRD [Schengen] is door dit rapport zeker bevorderd.
Zie ook