Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Europese Raad op 27-29 mei 1985: b) Voltooiing van de interne markt.
Van Eekelen stelt dat het White Paper van de Commissie als basis heeft de opheffing van fysieke, technische en fiscale barrières. Daarnaast is het te vraag tot waar de competentie van de EG gaat, de wijze van besluitvorming en de praktische uitvoering.
Van Aardenne meent dat de Commissie goed werk heeft geleverd door een pakket te presenteren dat kan leiden tot een interne markt. Dit is een voorwaarde voor verwezenlijking van programma's als Eureka. Nederland moet ervoor zorgen dat het pakket niet verbrokkelt. Ook Ruding legt het verband tussen Interne Markt en Eureka, maar meent dat de Interne Markt hoe dan ook noodzakelijk is. De delegatie zou ook moeten pleiten voor liberalisatie van het kapitaalverkeer.
Korthals Altes meent dat liberalisatie van het personenverkeer betekent dat de buitengrenzen goed moeten worden bewaakt. Bij uitbreiding van het Schengenverdrag naar alle EEG-landen ontstaan problemen met gebieden die niet goed te bewaken zijn, bv. de Griekse eilanden.