Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Europese Raad op 27-29 mei 1985: c) Technologie en Eureka.
Van Aardenne stelt dat zelfs als Europa één markt is er nog geen sprake is van de economische groei die de VS en Japan kennen met de daaraan gelieerde technologische vernieuwingen. Europa zal markgeoriënteerd moeten blijven en zich moeten afvragen: wie is of wordt de klant die impulsen aan technologische ontwikkeling kan geven.
De Ruiter wijst op de Independant European Program Group (IEPG), een groep Europese NAVO-landen die beoogt tot gemeenschappelijke programma's voor ontwikkeling van nieuwe wapensystemen te komen. Pas recent komt er schot in de daadwerkelijke samenwerking. Het gaat erom dat gestreefd wordt naar het herkrijgen van het technologisch initiatief.
Ingestemd wordt met de conclusies van de nota inzake het Franse Eureka-initiatief. Tijdens de Europese Raad te Milaan ware te volstaan met het bereiken van overeenstemming over de bij de keuze van projecten en programma's te volgen procedures. De minister van O&W zal nader aangeven waar op het fundamenteel onderzoeksgebied voorlopig de Nederlandse prioriteiten liggen; de minister van EZ zal dit doen voor het technologisch onderzoek. Na het zomerreces zal de discussie worden voortgezet.