Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3b. Notitie Europese samenwerking technologiebeleid.
Volgens Bolkestein betekent het Eurekaplan ofwel dat het de Nederlandse regering geen geld kost en dus wel kan meegaan met de voorstellen, ofwel dat het wel geld kost, in welk geval het marginale nut moet worden afgewogen tegen andere opties. Zolang die afweging niet is gemaakt voelt spr weinig voor deelname aan Eureka.
Van Eekelen stelt dat uit de notitie niet duidelijk blijkt hoe Nederland de rol van de EG ziet. Van Aardenne stelt dat de conferentie te Parijs in de richting ging dat Eureka niet wordt ondergebracht bij de EG, omdat de Commissie daar niets voor voelde. Aan de vraag of er nog geld voor Eureka beschikbaar kan komen is spreker nog niet toe. Essentieel is of het Nederlandse bedrijfsleven geïnteresseerd is.
Zie ook