Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Europese Raad op 2-3 december 1985: a) Intergouvernementele Conferentie.
Van den Broek stelt dat de interne markt, artikel 100 en besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid de essentiƫle elementen zijn. Enkele lidstaten pleiten echter voor uitzonderingen. Van Aardenne meent dat we ons niet blij moeten maken met een zak vol dode mussen. De uitzonderingen verzwakken de besluitvorming. Bovendien is de passage over het Europees Parlement onbevredigend.
Opname van 1992 is volgens Rutten slechts een indicatieve datum, maar door deze te willen schrappen zou Nederland in het kamp van Denemarken terecht komen.
Gesproken wordt over de bevoegdheden van het Europees Parlement, totstandkoming van de EMU, cohesie en de EPS.