Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Perspectieven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Braks meent dat het Groenboek van de Commissie een goede, open analyse geeft van de hoofdproblemen van het GLB. De marktomstandigheden zijn ingrijpend veranderd zonder dat het beleid is aangepast. De uitwerking van concrete beleidsvoornemens in het Groenboek is echter teleurstellend. Met name de concurrerende productie, zoals in Nederland, wordt getroffen. De weg van prijsverlagingen bleek in de praktijk geen gaanbare weg. Naast een aangepast prijsbeleid en verzwaring van de medeverantwoordelijkheidsheffing zou het zwaartepunt moeten liggen bij het afzwakken van het interventiesysteem.
Van Aardenne meent dat met overproductie het niet meer verantwoord is de consument de prijs te laten betalen voor het doel van het beleid, nl. een redelijk inkomen voor de boeren en een voldoende zelfvoorziening. Ook hij meent dat de politieke bereidheid voor een fundamentele aanpak zeer gering is.