Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Concept-nota 'Handelspolitiek in een veranderende wereld'.
Bolkestein stelt dat in de nota is getracht evenwicht te vinden tussen protectionistische en liberale tendenties die in diverse interdepartementale opvattingen te beluisteren zijn. Van Eekelen kan zich geheel vinden in het uitgangspunt van een liberale handelspolitiek. Wel vindt hij dat teveel de indruk wordt gewekt dat Nederland autonoom handelspolitiek bedrijft en niet als onderdeel van de EG. Bolkestein erkent dit, maar wijst erop dat Nederland wel een beleid heeft dat in de EG wordt uitgedragen.