Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03528
20-03-1985
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 20 maart 1985.
1. Landbouwprijzen. De CoCo bevestigde de conclusies van 20/2, luidende dat het voorgestelde pakket van landbouwprijsvoorstellen op evenwichtige wijze zowel de noordelijke als de zuideljke productsectoren aanpakt. Dit neemt niet weg, dat t.a.v. verschillende producten (m.n. zuivel en granen) verdergaande voorstellen van de Commissie mogen worden verwacht op basis van de hoofdlijnen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, zoals vastgelegd in maart 1984. Voor Nederland dient het prijsbeleid restrictief te blijven en bij te dragen tot herstel van het marktevenwicht. Nederland zal zich blijven verzetten tegen verdere prijsverhogingen. Tenslotte dient een hernationalisatie van het GLB voorkomen te worden.
3. Voorbereiding Europese Raad van 29/30 maart 1985. De Commissie heeft documenten voorbereid over de economische en sociale situatie in de EG, de versterking van de technologische basis en het concurrentievermogen van de communautaire industrie en een Europees milieubeleid. Over deze punten zal een notitie voor de REZ worden geprepareerd.
T.a.v. de Gemeenschappelijke Mediterrane Programma's bestonden er aanzienlijke bezwaren tegen een aparte regeling voor Griekenland vanwege het gevaar van precedenten en de onwenselijkheid om aan Griekse chantage toe te geven.