Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Algemene conclusie inzake White Paper.
Akties van het bedrijfsleven en enkele lidstaten (w.o. Nederland) culmineerde in de opdracht van de Europese Raad van maart aan de Commissie om voorstellen te doen t.a.v. de interne markt en technologische samenwerking. Het White Paper is deels een antwoord op de notitie van premier Lubbers van 5 maart 1985. Het paper is een coherent en ambitieus beleidsdocument gericht op voltooiing van de interne markt in 1992. Het doet voorstellen ter beslechting van tysieke, technische en fiscale belemmeringen.
Gezien de Nederlandse economische en politieke belangen zou Nederland het White Paper zonder meer moeten ondersteunen. Het bovendien een evenwichtig compromis tussen de belangen van de tien lidstaten.