Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03532
10-09-1985
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Nota m.b.t. het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen.
Het voorzitterschap zal in het teken staan van institutionele verbeteringen, waarbij veel aandacht moet worden besteed aan de interne markt, het techologiebeleid en aan een doeltreffende samenwerking in de economische en monetaire sector. Het Nederlands voorzitterschap moet werken aan de versterking van de cohesie van de Gemeenschap van de twaalf. De inhoud zal ook voor een belangrijk deel worden bepaald door het verloop van de intergouvernementele conferentie van dec. 1985.
W.b. de interne markt zal de nadruk liggen op de opheffng van belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen. T.a.v. technologie is de eerste opdracht voor het voorzitterschap het leggen van een solide basis voor een samenhangend Europees techologie en onderzoeksbeleid. T.a.v. de economische en monetaire samenwerking wil Nederland het einddoel van een EMU voor ogen houden.