Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03537
04-10-1985
Samenvatting
540(I13). Lunch Hr. Wellenstein.
Op 8 oktober zal Wellenstein een lunch worden aangeboden ter afsluiting van zijn werkzaamheden voor het Comité Europa voor de Burger. De bijeenkomst zal vooral in het teken staan van de a.s. intergouvernementele conferentie.
Er is in het Nederlandse denken over de EG een zekere omslag waar te nemen. In de beginjaren van de Europese integratie waren de institutionele desiderata prioritair in het Nederlandse beleid; nu is er meer sprake van een nevenschikking met inhoudelijke standpunten zoals voltooiing van de interne markt en technologiebeleid. Verbetering van de besluitvorming is dan vooral nodig om de nodige voortgang te kunnen garanderen.
Wellenstein heeft in de NRC aangegeven dat wat betreft de conferentie een tweesporenbenadering moet worden gevolgd. Enerzijds zouden die lidstaten die verdragswijziging kunnen accepteren daaraan moeten meewerken. De overige drie kunnen dan op basis van pragmatisme meewerken. Dan zou op langere termijn het gemakkelijker worden om het verdrag te wijzigen. Een voordeel van deze aanpak zou zijn dat op korte termijn de te diepgaande meningsverschillen over ferme stappen voortwaarts pragmatische verbeteringen zouden bemoeilijken, zo niet onmogelijk maken.