Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03541
21-11-1985
Actoren
Memorandum
Samenvatting
77/85. Europese Unie.
De Franse minister Dumas heeft een voorstel ingediend voor een akte van de Europese Unie, die als chapeau zou moeten dienen voor de resultaten van de intergouvernementele conferentie op enerzijds het communautaire en anderzijds het EPS-terrein.
1. Dit Franse voorstel is de zoveelste poging om met gebruikmaking van de term Europese Unie de EG in te kaderen in een intergouvernementeel kader. "Wij hebben ons er destijds tegen verzet en het lijkt mij duidelijk dat wij dat werderom zullen dienen te doen."
2. De poging ziet er ditmaal wat onschuldiger uit, aangezien de vier artikele van het Franse voorstel praktisch geen inhoud hebben.
3. Met de instelling van de Raad van de Europse Unie willen de Fransen evenwel de algemene beleidsbepaling onttrekken aan de instellingen van de Gemeenschap.
5. Het Franse voorstel zal het op de intergouvernementele conferentie veel moeilijker maken om tot overeenstemming te komen met landen als het VK en Denemarken. Zou men voor de retoriek van de EU moeten betalen met inhoudelijke concessies, dan dreigt het resultaat van de conferentie nog magerder te worden dan nu reeds het geval lijkt te zijn.
Een afwijzende reactie is het enige dat erop zit.