Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
BEB/139. Relatie EEG-RWEH (Comecon).
Tot dusverre hebben slechts twee staatshandellanden (China en Roemeniƫ) veelomvattende handelsakkoorden met de EEG afgesloten. Met vier landen werden deelakkoorden gesloten. De besprekingen met Comecon dateren van de jaren 70, maar werden in 1981 afgebroken wegens een diepgaand meningsverschil over de vraag of de handelsbetrekkingen onderwerp van een dergelijk akkoord moeten uitmaken. Inmiddels tonen verschillende O-Europese landen belangstelling voor een meer omvattend handelsakkoord met de EG. Bolkestein zou er in zijn gesprekken met de Bulgaarse minister Christov er goed aan doen te stellen dat verbetering van de betrekkingen tussen de EEG en Comecon een goede zaak is, maar dat het wel gewenst is dat Comecon antwoordt op een brief van Haferkamp uit maart 1981. Juist nu de belangstelling voor een handelsakkoord met de EEG van afzonderlijke Oosteuropese landen toeneemt, is er vooralsnog geen reden om t.o.v. de Comecon als organisatie water in de wijn te doen.