Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03547
09-05-1985
Samenvatting
T26/262. Landbouwprijzenpakket.
Minister Braks zal in de ministerraad verslag doen van de ontwikkelingen rond de landbouwprijzen. Na het vastlopen van de Landbouwraad op 5 mei zal vanaf 13 mei wederom gepoogd worden om tot besluiten te komen. De Commissie zal een 'take-it-or-leave-it'-voorstel presenteren op basis waarvan besluitvorming mogelijk is. Dit voorstel zal niet fundamenteel afwijken van het laatste voorzitterscompromis waarover in de Landbouwraad langdurig is onderhandeld.
Nederland kan echter onder geen enkele voorwaarde een verhoging van het bedrag van het intergouvernementeel akkoord accepteren. Het moment is echter gepasseerd om het voorliggende pakket open te breken om elders compensatie te vinden. De eventuele meerkosten moeten daarom binnen de geraamde landbouwuitgaven voor 1985 worden opgevangen door een stringent marktbeheer van de Commissie.
Voor 1986 wenst Nederland vast te houden aan de begrotingsdiscipline.