Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag gesprek Ruding en Van Eekelen met Commissaris Christophersen.
Nadat Ruding zijn zorg uitsprak over de begrotingsproblemen, gaf Christophersen de visie van de Commissie: de laatste jaren was aan de uitgavenkant een structureel probleem ontstaan omdat Raad en Parlement steeds de makkelijkste weg kozen door verhoging van de vastleggingskredieten. Van Eekelen bevestigde dat Nederland de door de Raad tegen het EP aangespannen procedure steunde om meer duidelijkheid te krijgen.
Christophersen stelde dat de Commissie de Londense norm wil respecteren en gezocht heeft naar compenserende bezuinigingen, maar de vraag is of de Raad hiertoe politiek bereid was. Tijdens het diner liet hij zich pessimistisch uit over de mogelijkheid om met het EP tot compromissen te komen over de begrotingsdiscipline en verwachtte nog verder conflicten gedurende komende jaren.
Zie ook