Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Conclusies van het gesprek met Commissaris Christophersen op 6 januari.
1. De afdrachten onder de EG-begroting '86 vinden m.i.v. februari plaats op basis van het door het EP vastgestelde lezing. Van Eekelen zal bij de andere lidstaten erop aandringen dit ook te doen.
2. De juridische positie van de Raad in de aan te spannen Hofprocedure mag niet worden geprejudicieerd door een evt aanvullende of rectificatieve begroting. Van Eekelen zal informeren in hoeverre de procedure kan worden bespoedigd.
3. Tijdens Ecofin van 20/1 zal door de voorzitter worden aangedrongen op spoedige indiening door de lidstaten van de cijfers die nodig zijn voor de berekening van de Londense norm en het referentiekader.
4. De uitbreiding van de Londense norm tot 12 lidstaten zal tegelijk behandeld worden met de Londense norm zelf. De Commissie zal zelf geen formeel verzoek doen.
5. Met het EP zal niet in een algemene discussie over het referentiekader worden getreden.
Zie ook