Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03553
18-01-1985
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
T24/38. Versleutelingsproblematiek van Financiƫn na verhoging EM-grens tot 1,4%
De bijdrage van Nederland bij 1% BTW kost voor 1985 739 mln Ecu. Verhoging met 0,4% zou Nederland nog eens 753 mln gld. kosten. Voor 1987 en 1988 kan de afdracht Nederland zo'n 800 mln Ecu gaan kosten. Conform het ministerraadsbesluit van 2-12-1983 zullen extra afdrachten gecompenseerd moeten worden via een generale omslag over de departementen volgens een proportionele sleutel. Volgens het besluit kan een departement extra worden aangeslagen als er sprake is van een herkenbaar specifiek vervangend beleid of als er sprake is van vervangend beleid dat van bijzonder belang is voor een beleidsterrein. Deze regels bieden nauwelijks een aanknopingspunt om bepaalde departementen extra aan te slaan. De opbrengst van de verhoging van de eigen middelen zal in 1986 voor een groot deel worden besteed aan VK-compensatie en de landbouwuitgaven en voor een kleiner deel aan de uitbreiding. Van nieuw beleid is nauwelijks sprake.
Indien wordt vastgehouden aan het besluit van 2-12-1983 dan is omslag van de extra BTW-afdracht de aangewezen oplossing.