Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03556
31-10-1985
Samenvatting
581(J4). Uitbreiding eigen middelen.
Na.v. de Tweede Kamerbehandeling van het besluit tot verhoging van de eigen middelen tot 1,4% BTW en de vragen van het Kamerlid Meijer is een ontwerpbrief opgesteld wordt aangegeven op welke wijze in de begroting 1986 de extra uitgaven voor Spanje en Portugal te vinden zijn. Het venijn van de brief zit in de staart, waarin staat aangegeven dat indien zulks onvermijdelijk zou blijken een zekere extra ruimte in de fondsen voor Spanje en Portugal moet kunnen worden geschapen. DIE meent dat het mogelijk moet zijn om de instemming van Ruding te verkrijgen.