Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03557
07-03-1985
Samenvatting
Interne markt: versterking van de technologische basis van de Gemeenschap. (ook bekend als plan-Lubbers)
Op 1 maart heeft tussen de minister-president en de betrokken bewindslieden overleg over de nota plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in de bijgestelde versie dan 4/3 (bijgevoegd).
De Nederlandse regering is verheugd dat de Europese Raad in Dublin is overeengekomen dat verdere maatregelen dientn te worden genomen om de technologische basis van de Gemeenschap te versterken. Naast een op convergentie gericht macro-economisch beleid, waarbij de economische en monetaire samenwerking een belangrijk instrument vormt, vormt een vrije interne markt een noodzakelijke voorwaarde voor de groei van de volkshuishoudingen van de gemeenschap. Er is dringend behoefte aan een voorwaarden scheppend beleid en een slagvaardig beleid, waarvoor het noodzakelijk is af te zien van de unanimiteitsregel.
De Nederlandse regering acht prioritair: afschaffing formaliteiten en controles aan de grens, een Europees normalisatie- en certificatiebeleid, openstelling van de markt voor overheidsopdrachten, aandacht voor mededinging en steunmodaliteiten, onderwijs en opleidingen, onderzoek en ontwikkeling, uitvoering grote projecten, handelspolitiek.
Zie ook