Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03558
17-06-1985
Samenvatting
Nota voor de ministerraad van 21 juni 1985: het Franse Eureka-initiatief, alsmede m.b.t. het technologiedossier van de Europese Raad te Milaan op 28 en 29 juni 1985.
Op 17 april 1985 zond de Franse minister Dumas een brief waarin hij het initiatief ontvouwde om te komen tot een 'Europa de la technologie'. Doel van Eureka is om een barrière op te werpen tegen de dreigende achterstand van Europa op technologiegebied en deze achterstand t.a.v. de VS en Japan waar mogelijk weg te werken of te verkleinen. Het Franse initiatief dient geplaatst te worden binnen de context van het streven naar vervolmaking en stimulering van de Europese samenwerking.
Nederland staat positief t.o.v. het Franse Eureka-voorstel en beschouwt het als een waardevolle aanvulling op het technologiedeel van het plan-Lubbers van 5 maart 1985. Het Commissievoorstel van 10 juni 'Naar een Europese Technologie Gemeenschap' dient de basis te vormen voor de besluitvorming over het Eureka-plan.