Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Notitie inzake de problematiek van de imitatieproducten voor de Coördinatiecommissie.
1. Nederland zal in de EG niet meewerken aan een beperking van de vrijheid van grondstoffenkeuze voor de producenten. 2. Nederland wenst ook geen rem te zetten op technologische vernieuwingen als gevolg waarvan producten, die zuivel of zuivelbestanddelen kunnen vervangen, een groter toepassingsbereik krijgen. 3. Via een goede regelng voor benaming en etikettering moet worden bereikt dat de consument onderscheid kan maken tussen zuivel- en imitatieproducten. 4. Voor op zuivel gelijkende producten op basis van plantaardige vetten/eiwitten dienen benamingen te worden gebruikt, die niet met zuivel kunnen worden verward. 5. Dit betekent dat nationale verbodsbepalingen t.a.v. imitatieproducten moeten worden afgeschaft, maar Nederland wil de overspannen situatie op de zuivelmarkt niet nog verder onder druk zetten. Daarom zal worden gestreefd naar een zodanige communautaire regeling dat de thans in de lidstaten bestaande beperkingen voorlopig kunnen worden gehandhaafd.