Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03562
10-12-1985
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 10 dec. 1985.
1. Cultuurraad dd, 20-12-1985. De CoCo steunt de gedachte om steun te verlenen aan transnationale coproducties in de audiovisuele sector. Het Franse voorstel voor een Europees vertaalfonds voor boeken en een computernet voor bibliotheken zijn interessant, maar nog onvoldoende rijp voor besluitvorming.
2. Landbouwraad, dd. 12-12-1985. Groenboek, aanvullende Commissievoorstellen. De CoCo is bezorgd over de ontwikkeling van het GLB in de toekomst. Gebleken is dat de productiebeperking en daarmee de kostenbeheersing ondanks pijnlijke maatregelen, onvoldoende is geweest, terwijl het landbouwbeleid heeft geleid tot grote handelspolitieke problemen met o.a. de VS. In navolging van de Commissie wil Nederland oplossingen zoveel mogelijk zien te bereiken via het prijsmechanisme. Quota kunnen verstarrend werken en gaat in tegen de gewenste specialisatie in de Gemeenschap. Waarschijnlijk valt aan een mix van instrumenten niet te ontkomen.
4. Algemene Raad. De CoCo bevestigde dat met de Acte Unique akkoord kan worden gegaan, alsmede met de formuleringen die voorzien in een ontwikkeling naar een Europese Unie. Indien andere lidstaten deze tekst niet kunnen aanvaarden, kan Nederland instemmen met versobering van de tekst.