Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
EG-landbouwbeleid.
Enkele maanden geleden heeft de Europese Commissie een 'Groenboek' uitgebracht met daarin een analyse van de problemen en mogelijke opties voor een toekomstig beleid. Als follow-up heeft de Commissie inmiddels voorstellen gedaan voor een graanbeleid en voor een verdere verlaging van de melkproductie. Hoofdlijnen van het Groenboek zijn, dat de technologische ontwikkeling geleid heeft tot productiegroei die de consumptie in de EG overtreft, dat hiermee budgettaire en handelspolitieke grenzen zijn bereikt en dat deze situatie in de hand is gewerkt doordat sociale aspecten lange tijd een grote rol hebben gespeeld in het markt- en prijsbeleid. Bij een marktgericht beleid moet de oplossing worden gezocht in een restrictief prijsbeleid en in financële medeverantwoordelijkheid van de producenten.
Nederland deelt in grote lijnen deze analyse. Uitbreiding van de quotaregeling naar andere sectoren is niet de juiste oplossing.