Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03567
05-12-1985
Samenvatting
633. Follow-up Europese Raad 2/3 december 985. Selectie uit de rest-onderwerpen.
Het is van groot belang om de resultaten van de ER zo snel mogelijk te formaliseren en consolideren. Het is al moeilijk genoeg om nadere onderhandelingen te voorkomen. Naarmate de periode groter wordt, worden de risico's des te groter. Voorkomen moet worden dat nog gesproken wordt over cultuur en ontwikkelingssamenwerking. T.a.v. OS is de vrees dat men dan in moeizame onderhandelingen verzeild kan raken. W.b. cultuur is het Nederlandse voorstel erop gericht zekere limieten op de activiteiten van de EG te stellen. Behandeling van het voorstel zou leiden tot een compromis dat Nederland zeer waarschijnlijk onwelgevallig zou zijn.