Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03570
18-4-1985
Actoren
Memorandum en notitie
Samenvatting
221/85. Follow-up Dooge rapport.
Het rapport beveelt een intergouvernementele conferentie aan om te onderhandelen over een Europese Unieverdrag, gebaseerd op het 'acquis communautaire', het rapport zelf en de Stuttgart-verklaring. De vraag is actueel of middels een dergelijke conferentie de doelstellingen van het Dooge rapport kunnen worden gerealiseerd en wat de risico's zijn.
Nederland zal zeker niet op voorhand negatief moeten staan tegenover pogingen om middels actualisering van het EEG-verdrag een impuls te geven aan voltooiing van bestaand beleid en aanpak van nieuw beleid. De volgende onderwerpen kunnen worden overwogen: voltooiing interne markt, milieubeleid, versterking technologische basis EG, monetaire samenwerking, consumentenbeleid, sociaal beleid en versterking externe identiteit d.m.v. grotere cohesie tussen EPS en externe EG-beleid. Aanpassing van het verdrag geeft lidstaten de gelegenheid zich formeel te committeren aan besluitvorming op Europees niveau. Bovendien kunnen hiermee de mogelijkheden voor meerderheidsbesluitvorming worden versterkt.