Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03575
18-09-1985
Samenvatting
500/K1. Nota inzake beleid Europees Monetair Stelsel (EMS) van het Ministerie van Financiën.
In de CoCo van 16/9 was deze nota onderwerp van een eerste oriënterende bespreking. Dit leidde slechts tot enkele conclusies van beperkte strekking. De REZ kan daarom concluderen dat het interdepartementaal overleg wordt voortgezet om het Nederlandse standpunt aan te vullen en op korte termijn een constructieve bijdrage in het overleg in de Intergouvernementale Conferentie (IGC) te kunnen leveren.
Financiën heeft de nota geschreven met het oog op de lange termijnontwikkeling van het EMS en ter voorbereiding van een vrijblijvende discussie in EcoFin. Hoewel de nota positief is over het doel van de EMU geeft het onvoldoende houvast voor een constructieve bijdrage van de Nederlandse delegatie in met name het IGC.
DIE meent dat het mogelijk moet zijn parallel aan de interne markt maatregelen overeen te komen die een begin maken met de geleidelijke invoering van de EMU. Stappen ter versterking EMS zouden betrekking kunnnen hebben op kapitaalliberalisatie, het wisselkoersarrangement, beleidsconvergentie en de rol van de particuliere ECU. Voor het bereiken van de EMU zal op middellange termijn ook overdracht van nationale bevoegdheden aan communautaire instellingen nodig zijn.
Zie ook