Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Alting von Geusau aan Van Eekelen.
AvG is blij dat het mogelijk was om afspraken te maken die kunnen bijdragen aan een goede samenwerking tussen de Europese Stichting en de in Amsterdam gevestigde Europese Culturele Stichting.
1. Afgesproken is dat Nederland ervoor zal pleiten dat in de Raad van de Stichting twee leden zullen zitten die aangewezen worden door de ECS. Eén van hen zal worden benoemd tot vice-president van de Raad.
2. Nederland zal de kandidatuur van Raymond Géoris als secretaris-generaal steunen.