Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03580
06-03-1985
Actoren
Memorandum
Samenvatting
17/85. Initiatief van Mitterand.
Wanneer in de Tweede Kamer zou worden ingegaan op het 'geheimzinnige initiatief' van de Franse president, lijkt een afwachtende, welwillende benadering te prefereren boven een die direct op onmogelijkheden of onaanvaardbaarheden wijst.
Er kan op worden gewezen dat de Franse gedachten geenszins zijn uitgekristalliseerd en dat te hopen valt dat de Franse voorstelen passen in de gedachtenontwikkeling die is ingezet na de Europese Raad te Fontainebleau en die zal uitmonden in het rapport van het Comité Dooge. Te verwachten valt dat deze Franse voorstellen nader zullen worden uiteengezet in de komende ER.
Een oordeel kan op dit ogenblik niet worden uitgesproken, maar het uitgangspunt is uiteraard dat alles wat de Europese eenwording werkelijk verder kan brengen in beginsel op onze steun kan rekenen.