Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03584
20-11-1985
Samenvatting
Nota inzake de intergouvernementele conferentie van EG-lidstaten III.
1. Interne markt. Hier spelen drie vragen: 1) definitie van begrip interne markt, 2) meerderheidsbesluitvorming, 3) het effect dat aan de vervaltermijn 1992 wordt gegeven. Nederland heeft zich tot dusverre verzet tegen uitholling van de meerderheidsbesluitvorming. Hierdoor kan een situatie ontstaan waarin de interne markt is geregeld in wetgeving die het karakter heeft van een lappendeken.
Verder komen aan bod: bevoegdheden Europees Parlement, Cohesie, Europese Monetaire Samenwerking. De CoCo concludeerde op 13/11 dat voorkomen moet worden dat de opneming van de EMU in het verdrag een juridische opening biedt om de voor de EMU noodzakelijke overdracht van bevoegdheden op economisch en monetair gebied via een eenvoudig raadsbesluit te verwezenlijken. Nationale ratificatie blijft voor Nederland een strikte noodzaak.