Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03585
14-11-1985
Samenvatting
Nota betreffende de aanpak van het Witboek Interne Markt.
De interdepartementele task-force heeft zich beraden over de wijze waarop het Nederlands voorzitterschap een optimale bijdrage kan leveren aan de uitvoering van het witboek van de Commissie. Uitgangspunt van het Nederlandse beleid is dat de ca. 300 voorstellen uit het witboek ook daadwerkelijk ter besluitvorming aan de Raad zullen worden voorgelegd. De voltooiing van de gemeenschappelijke interne markt in 1992 heeft de grootste kans van slagen wanneer met zo min mogelijk discussie over prioriteiten conform de planning van het witboek wordt gehandeld. Vermeden moet worden dat langdurige discussies op werkgroepniveau plaatsvinden over zaken die in wezen om politieke besluitvorming vragen.