Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03586
28-11-1985
Samenvatting
K4/551. De economische positie van Nederland in de Gemeenschappelijke Markt aan de vooravond van het Nederlands voorzitterschap.
De Nederlandse positie in de EG in macro-economische termen wordt gekenmerkt door een aantal sterke (lage inflatie en positieve betalingsbalans) en een aantal zwakke punten (te lage economische groei en hoge werkloosheid). Het belang van de EG en de interne markt voor Nederland blijkt uit het belang van de in- en uitvoer, het positieve saldo van het vervoer en de omvang van de investeringsstromen uit de EG. Daarbij zijn vooral de BRD de BLEU en Frankrijk van groot belang voor Nederland.