Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03587
23-09-1985
Samenvatting
510/E3. Groenboek - concurrentiepositie Nederlandse landbouw.
Cruciaal in de discussie is de keuze tussen een meer marktconform beleid danwel een inkomensbeleid. De uiteindelijke oplossing zal wel in het midden liggen of elementen van beiden bevatten. Nederland heeft altijd een marktconform beleid nagestreefd. Consequentie van een rigoreus doorgevoerd prijsbeleid op het niveau van de wereldmarkt zal echter een onaanvaardbare inkomensderving van de boeren betekenen. Aanvullende inkomenssteun is derhalve geboden.
Over het algemeen zijn de Nederlandse bedrijven zeer efficiƫnt en zouden zij bij een puur marktgericht beleid van de EG zich in een redelijk gunstige concurrentiepostie bevinden.
Eventuele inkomenssteun zal nog problemen opleveren. Het zal moeilijk zijn hiervoor de juiste criteria te formuleren.
Conclusie is dat een beleid gericht op marktconformiteit aangevuld met selectieve inkomenssteun voor de concurrentiepositie van de Nederlandse agrarische bedrijven geen nadelige effecten behoeft te hebben. Voorwaard is wel dat de inkomenssteun gericht moet zijn op de herstructurering en aanpassing van levensvatbare bedrijven. Veel hangt ook af van de criteria die worden gekozen.