Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03588
24-09-1985
Samenvatting
512/H1. Toezeggingen aan Spanje en Portugal over budgettaire neutraliteit.
N.a.v. de vraag of er aan de nieuwe lidstaten toezeggingen zijn gedaan dat zij geen netto-betaler zullen worden, meldt DIE dat er bij de onderhandelingen een bijzondere maatregelen zouden worden getroffen indien Spanje en Portugal de eerste jaren na toetreding netto-betaler zouden worden. Er werd een systeem afgesproken die dit moest voorkomen maar er zijn geen garanties gegeven dat bij het optreden van tegenvallers nadere maatregelen zouden worden getroffen. Wel kan men stellen dat er zekere verwachtigingen zijn gewekt. Het door de Commissie ontwropen systeem moest immers budgettair neutraal uitwerken voor Spanje en positief voor Portugal. Een zekere claim om geen nettobetaler te worden hebben deze landen daarom wel.