Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03590
05-06-1985
Actoren
Memorandum
Samenvatting
805/85. Verdrag inzake de toetreding van Spanje en Portugal tot de EG.
Diepenhorst wijst op een passage gewijd aan de algemene effecten van uitbreiding van de Gemeenschap op de buitenwereld. Daarin wordt geconstateerd dat de geleidelijke overname door Spanje van het aanzienlijk minder protectionistische handelsregime van de EG nieuwe kansen zal bieden voor derde landen. Hierbij past een algemene constatering dat de toetreding van Spanje en Portugal het gevaar met zich meebrengt van een toenemende druk binnen de EG om het EG-handelsregime in meer protectionsitische zin om te buigen of althans niet liberaler te maken dan het al is. Daardoor zal het moeilijker worden de Nederlandse OS-uitgangspunten t.a.v. de vernieuwing van het multivezelakkoord of t.a.v. de vernieuwing van het Algemeen Preferentieel Stelsel binnen de EG aanvaard te krijgen.