Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03591
04-12-1985
Samenvatting
Europese Raad Luxemburg 2/3 december, EPS-onderwerpen.
De ER bereikte overeenstemming over een verdrag inzake de EPS op het terrein van het buitenlands beleid. De verdrag formaliseert de politieke samenwerking tussen de lidstaten die tot nu toe was vastgelegd in ministriƫle besluiten. Op enkele punten is een stap vooruit gedaan. Positief is de bereidheid van lidstaten te beoordelen om verplichtingen aan te gaan t.a.v. de samenwerking, terwijl tot nu toe veeleer sprake was van intenties. Niettemin is het niet mogelijk gebleken om bindende procedures overeen te komen. Zo is de doelstelling van de EPS zwakker geformuleerd dan o.m. Nederland had gewenst. Het VK maakte bezwaar tegen de formulering van het doel om 'gemeenschappelijk een Europees buitenlands beleid te formuleren en te voeren.'
Van belang is dat expliciet is vastgelegd dat de werkzaamheden i.h.k.v. de EPS en het externe beleid van de EG met elkaar in overeenstemming moeten zijn. De Commissie is volledig betrokken bij de EPS. Voorts is een belangrijke vernieuwing de instelling van een vast secretariaat in Brussel.