Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding voorzitterschap.
Van den Broek wil regelmatig in de REZ vooruitblikken op problemen die het voorzitterschap te wachten staan om tijdig de verschillende acties op elkaar af te kunnen stemmen.
De Koning heeft Spanje en Portugal bezocht en op deze landen grote druk uitgeoefend om de ESF ook goed te laten functioneren voor de prioiritaire gebieden n de noordelijke lidstaten. Spr. was getroffen door de hulpeloosheid van de Portugese regering die alleen met externe druk in staat s om de noodzakelijke onaangename maatregelen te treffen. Hij heeft erop gewezen dat dit geen goed uitgangspunt is voor harmonieuze samenwerking in Europa.
Verder wordt gesproken over de contingentering door de VS van de invoer van staal-halffabrikaten uit Europa. Van den Broek legt uit dat het hier om een intern Eg-probleem gaat. De EG kon zelf intern geen akkoord bereken over de onderlinge verdeling van de te exporteren halffabrikaten, waarna de VS tot contigentering overging.