Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Vooruitzichten ontwikkelng garantieuitgaven gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Braks meent dat de cijfers van de L&V-nota voor zichzelf spreken. De zorg is groot, m.n. over de steeds groeiende voorraden terwijle er geen reële afzetmarkten zijn. De Duitsers blokkeren echter een hervorming van het landbouwbeleid. Ook zelf wordt hij geconfronteerd met protesterende boeren. Braks meent dat de ministers van Landbouw niet kunnen saneren als zij niet keihard in de klem worden gehouden door de politieke en vooral de financiële en budgettaire kaders.
Braks meent dat de Nederlandse voorkeur voor een marktgericht beleid nog steeds grote invloed heeft op de Europese Commissie. Dit betekent het instellen van garantiedrempels en prijsverlagingen. Hij vreest dat de voorstellen niet hard genoeg zullen zijn en meent dat de Commissie de neiging heeft de politieke inschatting van de haalbaarheid zelf te maken. De REZ zou zich moeten buigen over de spectaculaire stijging van de voorraden, de vermindering van de afzet en de gevolgen van de daling van de dollarkoers en de nieuwe Amerikaanse landbouwwetgeving. De vraag is of de uitgaven binnen de Londense norm gehouden kunnen worden en of verhoging van de 1,4% BTW-grens nodig is. Geconcludeerd wordt dat de constatering dat de voorziene stijging van de landbouwuitgaven binnen deze grens mogelijk zijn geen rekening houdt met uitgavenstjdingingen in andere sectoren dan de landbouw. Verder bevestigt de REZ dat moet worden vastgehouden aan de Londense norm voor de stijging van de landbouwuitgaven.
Zie ook