Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03596
28-01-1986
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Conclusies coördinatiecommisse, 28 jan. 1986.
Behalve de voorbereiding van de Interne Marktraad van 4 februari (met een beperkte agenda) werd de voorbereiding van de REZ van 31 jan. Besproken. Daarin zal worden gesproken over de notitie van L&V betreffende de vooruitzichten ontwikkeling garantie-uitgaven GLB (zie bijlage). De CoCo meende dat de nota een goede indicate gaf van de problemen de de EG te wachten staan. Het instrumentarium om het marktevenwicht binnen de Gemeenschap te herstellen is beperkt. Dit geldt vooral de mogelijkheden voor prijsverlaging en productiequota. Verder constateerde de CoCo dat het BTW-percentage van 1,4% voorshands voldoende ruimte bood voor de voorziene stijgingen van de uitgaven in de landbouwsector. De ruimte binnen de Londense norm is voor 1986 echter gering. Geconcludeerd werd dat in de toekomst rekening moet worden gehouden met afzetproblemen.
Zie ook