Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03598
14-02-1986
Samenvatting
EEG-landbouwbeleid-prijsvoorstellen.
Kort na haar aantreden presenteerde de nieuwe Europese Commisse een document (het Groenboek) met daarin een aantal fundamentele opties voor de toekomstige ontwikkeling van het GLB. Vastgesteld werd dat voor een aantal producten structureel meer wordt geproduceerd dan er afzetmogelijkheden zijn. Dit betekent dat meer rekening moet worden gehouden met de opnamecapaciteit van de markt. Vooral uit budgettaire overwegingen is het niet verantwoord te produceren voor interventiebureaux. De Commissie heeft er dan ook sterk op aangedrongen om de marktprijzen een grotere rol te laten spelen, anders zou de EG verzeild raken in een doolhof van maatregelen om de productie te regelen.
De Commissie constateert nu dat een fors prijscorretcte geen haalbare oplossing is; dit zou de agrarische inkomens onaanvaardbaar aantasten. Voorgesteld wordt om voor de meeste producten de prijzen te bevriezen.