Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03599
10-02-1986
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 10 febr. 1986.
1.2 Resoluties EP. Het voorzitterschap zal aandacht van de Raad vragen voor een aantal door het Europees parlement aangenomen resoluties inzake uitvoering van het witboek Interne Markt, een verklaring over de bestrijding van het racisme en fascisme in Europa, aanvaarding van de Acte Unique en de vergroting van de uitvoer naar Japan.
1.3. De Raad zal zich buigen over de wijze waarop de betrekkingen met Turkije kunnen worden genormaliseerd. Nederland acht geleidelijke normalisate mede opportuun om met Turkije in gesprek te komen over de problematiek van Turkse werknemers. Dit met het oog op een regeling voor vrij verkeer van werknemers krachtens het Associatie-verdrag.