Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
273. De Europese politieke samenwerking en de REZ.
Gisteren is in de stafbespreking van AZ als een van de oorzaken van de verzwakking van de positie van de Europese Commissie genoemd de toenemende betekenis van het EPS-overleg. De code De Ranitz 135 van 1/3 (niet bijgevoegd) is hiervan een demonstratie. Van Franse zijde wordt met nadruk verklaard dat er een sprake is van verkleining van de rol van de EC, integendeel deze zou een grotere omvang nemen. Het terrein van de EC wordt begrensd door het EG-verdrag, terwijl het werkterrein van de EPS niet begrensd is en in feite steeds breder wordt.
Merckelbach heeft ook het gevoel dat de EPS zich steeds meer aan de waarneming/controle van de ministerraad onttrekt. Dat in Brussel de zaken van EEG en EPS noodgedwongen gescheiden worden behandeld mag er niet toe leiden dat dit ook in Den Haag gebeurt. Dit zou kunnen worden voorkomen door DGPZ als vaste deelnemer in de REZop te nemen.