Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03606
04-02-1975
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 4 febr. 1975.
Algemene Raad, 10 en 11 febr. 1975.
1.2. Heronderhandeling. Nederland zal - mede om politieke redenen - de voorstellen van de Commissie voor een correctiemechanisme steunen. Er dient te worden aangedrongen op nadere precisering van de toe te passen criteria. Mocht dit worden nagelaten, dan kunnen er in de toekomst mogelijk grote moeilijkheden ontstaan. Er dient te worden bevorderd dat het correctiemechanisme zo simpel en duidelijk mogelijk werkt. De financiële consequenties van het correctiemechanisme zullen liggen tussen de 80 en 100 mln gulden per jaar.
1.3 Regionaal beleid. Nederland steunt de voorstellen van de Commissie op basis van de overeenstemming tijdens de topconferentie over een Regionaal Fonds van 1.300 mln RE. De Britten, gesteund door de Fransen, wijzen de voorstellen echter af. Nederland streeft naar een oplossing waarbij dient te worden uitgegaan van het streven dat de Commissievoorstellen de basis blijven voor de vorming van een communautair regionaal beleid.
1.4. Voorbereiding producenten-consumentenoverleg over energieproblemen. Hierover heeft op 30 januari interdepartementaal overleg plaatsgevonden. De CoCo onderschrijft de conclusies en kan zich verenigen met het feit dat Nederland hierin via de EEG vertegenwoordigd zal zijn.
V. Voorbereiding Raad van regeringsleiders, 10 en 11 maart 1975.
De onderschrijft de conclusies uit de bijgevoegde nota, dat de Raad zich vooral dient te richten op a) het monetair en economisch beleid, b) de heronderhandelingen en c) de landbouw.