Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03607
25-02-1975
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 25 febr. 1975.
Algemene Raad 3/4 maart 1975.
I.1. Energie. De CoCo wijst op het grote belang van een conferentie over energieproblemen. Wat Nederland betreft kan op de agenda ook de grondstoffenproblematiek worden geplaatst. Hoewel de meerderheid van de CoCo tussen beiden geen direct verband wilde leggen, werd hierop van de minister van OS nadrukkelijk op aangedrongen. De problematiek kan ook aan bod komen tijdens de top van 10 en 11 maart te Dublin.
I.2. Heronderhandeling, correctiemechanisme Gemeenschapsfinanciering. De Commissievoorstellen zijn besproken in het Comité van PV's. Daar bleek dat de Fransen enkel de BTW willen laten meetellen in de berekening van het teveel dat een land aan de EG zou bijdragen. Nederland meent echter dat ook met douanerechten en landbouwheffingen moet worden rekening gehouden.
I.4. Regionaal beleid. Er is een compromis uitgewerkt waarbij ook het VK zich bereid verklaart tot coördinatie van het regionaal beleid en tot aanpassing van de communautaire uitgangspunten. Het wachten is op intrekking van de Franse reserve. In het overleg zal Nederland streven naar een regionaal beleid dat ook recht doet aan de inzichten op het gebied van de internationale arbeidsverdeling en herstructurering.