Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03608
05-03-1975
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 5 maart 1975.
Behandeld worden de onderwerpen die centraal staan op te Europese top te Dublin op 10 en 11 maart.
1. Economische situatie in de EG. Tijdens de top in Parijs werden landen met een overschot op de betalingsbalans gevraagd een beleid te voeren gericht op stimulering van de interne vraag en handhaving van een hoog werkgelegenheidsniveau. Tijdens de a.s. top zou ook Nederland gevraagd kunnen worden impulsen te leveren. De CoCo meent dat Nederland zich voorzichtig moet opstellen.
Indien Frankrijk wil terugkeren naar de slang, dient het nivau waarop de Franc in de slang terugkeert kritisch te worden bezien.
4. Heronderhandelingen, correctiemechanisme. De besprekingen in Brussel hebben nog geen resultaat opgeleverd. Het is nu aan de top in Dublin om besluiten te nemen. Nederland steunt de voorstellen van de Commissie en wenst niet alleen de BTW, maar ook de douanerechten en landbouwheffingen bij de berekening van het 'teveel' in de Gemeenschapsfinanciering mee te laten tellen. Inzake de beperking van de terugbetaling tot 2/3 van het teveel, wil Nederland zich soepel opstellen indien dit tot overeenstemming kan leiden.