Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03610
07-1976
Samenvatting
Basisnota t.b.v. een interventie door de fungerend voorzitter van de Europese Raad. (Plan-Duisenberg)
Volgens de CoCo van 6 juli werd deze nota opgesteld op verzoek van de REZ van 28 juni.
Gesteld wordt dat de voorzitter zou kunnen voorstellen t.a.v. de ontwikkeling van middellange termijnplannen de onderlinge consistentie te bevorderen. Het economisch beleid van de lidstaten zou daartoe moeten worden getoetst aan het economisch middellange termijnprogramma van de Gemeenschap. Voorts worden aanbevelingen gedaan voor het meer conditioneel maken van communautaire kredietverlening en deelname van alle lidstaten aan een monetaire samenwerkingsvorm gericht op gezamenlijke beheersing van wisselkoersontwikkelingen.